Naar boven

3X3 Unites en Conclusion Consulting zetten zich samen in voor Social Return on Investment met en in de gemeente Amsterdam

3X3 Unites zet zich dagelijks in voor kwetsbare jongeren in de samenleving. Met 3x3 basketball als middel stelt zij jongeren in staat de regie over hun leven te pakken en hun dromen na te jagen. Na het behalen van hun diploma kunnen deze jongeren een bijbaan verdienen in het sociaal domein van de gemeente waar ze wonen.

Om haar doelen te bereiken, heeft 3X3 Unites al meerdere jaren een unieke en waardevolle samenwerking met Conclusion Consulting. Beide partijen werken veel samen met de gemeente Amsterdam om sociale en maatschappelijke impact in de stad te maken. En dat willen ze de komende jaren blijven doen.

Daarbij maken 3X3 Unites en Conclusion Consulting gebruik van de Social Return on Investment (SROI) regeling in Amsterdam. Hiermee worden partijen die een overheidsopdracht aannemen gestimuleerd om zich in te zetten op maatschappelijke thema’s, zoals kansengelijkheid en aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De band tussen de gemeente Amsterdam en 3X3 Unites is al jarenlang heel sterk. Amsterdam was in 2016 de eerste gemeente waar 3X3 Unites een 3X3 Leader Course organiseerde, een opleiding voor jongeren waarbij 3x3 basketball als middel wordt ingezet om te werken aan de persoonlijke groei en ‘Life Skills’ van jongeren. Vandaag de dag is Amsterdam nog steeds de gemeente waar 3X3 Unites het meest actief is met meer dan duizend activiteiten op jaarbasis.

Daarnaast zijn ook Conclusion Consulting en de gemeente Amsterdam geen onbekende van elkaar en zal Conclusion Consulting ook de komende jaren Amsterdam op verschillende terreinen ondersteunen. Als gevolg van de Social Return on Investment doelstellingen vanuit de gemeente Amsterdam is het voor Conclusion Consulting mogelijk menskracht en middelen in te zetten om met 3X3 Unites een nieuwe stap in de samenwerking te zetten en zo veel mogelijk impact te maken op lokaal niveau.

Een aantal gezamenlijke doelstellingen op een rij:

  • Doorontwikkelen van de lokale rolmodellen (3X3 Leaders) in Amsterdam Zuidoost tot het volgende niveau van professional.
  • Jongeren uit de wijk, dat ook een groep is met een afstand tot de arbeidsmarkt, worden begeleid tot professional voor het verder verbeteren van de programma’s in de wijk. Er wordt lokale werkgelegenheid gecreëerd lokaal. Deze jongeren zetten zich ook weer zet voor andere inwoners in de wijk.
  • Ondersteunen van de ontwikkeling van de infrastructuur van de stad met de aanleg van 3X3 Legacy Courts en het herbouwen van een sportieve indoor faciliteit middenin Zuidoost.

Meer over een sportieve indoor faciliteit

De sportieve indoor faciliteit wordt ook wel de ‘sportieve broedplaats’ genoemd. 3X3 Unites, Conclusion Consulting en de gemeente Amsterdam ondersteunen de ontwikkeling van deze unieke plek. Jongeren worden hier opgeleid en verzorgen er de programmering. Het doel: een positieve impact maken op de buurt én de ontwikkeling van de lokale arbeidsparticipatie voor en door jongeren.

De ‘sportieve broedplaats’ gaat er mede voor zorgen dat jongeren meer gaan bewegen. Ook kunnen de jongeren zich aansluiten bij de trainingen tot professional in de maatschappij. Deze trainingen worden aangeboden vanuit zowel 3X3 Unites als Conclusion Consulting.

De ambities van 3X3 Unites, Conclusion Consulting en de gemeente Amsterdam zijn groot. De komende tijd wordt er flink geïnvesteerd in het verbeteren van het perspectief voor bewoners, met name jongeren. Daarnaast zetten de organisaties zich in voor het verkleinen van kansenongelijkheid. Het verbetert de sociale cohesie. Gedurende de verschillende mijlpalen van deze toonaangevende samenwerking delen we nieuwe updates.

Wil je meer weten over deze samenwerking, SROI kansen binnen jouw gemeente of organisatie, of wil jij 3X3 Leader worden bij? Dan horen we graag van je.