Naar boven

Minds of Unites

De laatste jaren wordt er veel aandacht besteed aan het belang van geestelijke gezondheid, omdat er wereldwijd wordt erkent dat geestelijke gezondheid ingrijpende gevolgen heeft voor individuen, gezinnen en gemeenschappen. Met een toenemend begrip van geestelijke gezondheid en de alomtegenwoordigheid ervan, zijn inspanningen om geestelijke gezondheidsproblemen aan te pakken van cruciaal belang geworden. In dit artikel gaan we in op het belang van bewustzijn over geestelijke gezondheid en verdiepen we ons in een nieuw project op het gebied van geestelijke gezondheid, met als doel mensen te ondersteunen en mondiger te maken op hun weg naar betere geestelijke gezondheid.

Maak kennis met Minds of Unites!

Hoe het begon
3X3 Unites gebruikt sport als middel om jongeren mentaal fit te houden. We creëren perspectief via ons 3X3 Leader Course programma. We gaan dagelijks met jongeren in gesprek over hun sterke punten, behoeften en uitdagingen op het gebied van mentale gezondheid.

Het is voor ons geen taboe om ons kwetsbaar op te stellen; het wordt zelfs omarmd en gezien als een kracht binnen de gemeenschap. Maar wat als jongeren meer aandacht, begeleiding of nazorg nodig hebben? Minds of Unites wil daarin voorzien.

Wat is het
Een paraplu voor alles wat we kunnen bieden op het gebied van geestelijke gezondheid, zowel online als offline. We ondersteunen persoonlijke behoeften, streven naar sociale veiligheid en creëren bewustzijn voor mentale gezondheid.

Wat zijn de tools die we gebruiken?

- Eén-op-één en groepscoaching
- Workshops voor verschillende doelgroepen
- Ambassadeurs voor geestelijke gezondheid
- Nuttige en positieve content en interactie op sociale media
- Onze bemiddelende rol
- En meer!
Door gebruik te maken van de kennis van experts, de verhalen van doorleefde ervaringen, rolmodellen en onze eigen leaders, kunnen we een verschil maken.


Wat levert het ons op
Het biedt ons meer mogelijkheden om de geestelijke gezondheid binnen het team, de leaders en de professionele spelers te verbeteren. We willen het stigma laten verdwijnen.


Toegankelijkheid en bereik
Het project benadrukt het belang van het gemakkelijk toegankelijk maken van geestelijke gezondheidsmiddelen en ondersteuning voor alle individuen. Het richt zich op het bereiken van diverse bevolkingsgroepen, waaronder gemarginaliseerde gemeenschappen, door gebruik te maken van technologie, maatschappelijke partnerschappen en gerichte outreach-programma's.


"Raise awareness and break taboos by starting conversations and spreading knowledge. We connect minds!"