Naar boven

Beweegalliantie Cirkel Jongeren Bijeenkomst!

We zijn trots als 3X3 Unites dat we initiator zijn van de cirkel jongeren ondersteund vanuit de Beweegalliantie. Afgelopen 7 december hebben we een mooie bijeenkomst gehad waarbij diverse organisaties meedachten over de oplossingen voor obstakels voor jongeren om tot meer structureel bewegen te komen. Naast afgevaardigde vanuit kennisinstituten zoals het Kenniscentrum Sport en Bewegen, Kennisland en Nederlands Jeugd Instituut waren er ook maatschappelijke organisaties in de sport Richard Krajicek Foundation, Stichting Life Goals, De Harde Leerschool en Sport Utrecht aanwezig. Het onderwijs was vertegenwoordigd vanuit het ROC Midden Nederland en vanuit de overheid waren de gemeenten Utrecht en Amsterdam aanwezig. Uiteraard was er ook afvaardiging vanuit onze gastheer van de dag Younity Utrecht, op deze unieke is middag ingevuld. 

Overeenkomstige doel aan het einde van de dat is om structurele ontwikkelplekken voor jongeren te gaan realiseren. Op deze plekken gaan we binnen deze cirkel met betrokken partijen opleidings-, toeleidings- en werkgelegenhiedsplekken realiseren voor jongeren.

Op hun beurt gaan zij weer meer jongeren enthousiasmeren om meer te bewegen. Fysiek, mentaal en emotioneel in een veilige omgeving waar iedereen zichzelf mag zijn.

De aanwezigen waren het eens dat het vooral belangrijk is dat de regie en eigenaarschap meer bij jongeren gaat komen en dat er ism alle partners een integraal pad voor ontwikkeling is waar opleiding, begeleiding en werkgelegenheid goed op elkaar zijn afgestemd. 

Er gaat in 2024 op minimaal 4 plekken in Nederland gestart worden met een uitvoeringsprogramma jongeren waar bovenstaande in wordt meegenomen en waarin we met eerder genoemde obstakels aan de slag gaan om deze op te lossen en op deze manier te werken aan meer structurele ontwikkelplekken voor jongeren. Lokale initiatieven welke zijn benoemd en/of zijn aangemeld door betrokkenen komen uit Utrecht, Amsterdam, Leiderdorp, Drachten, Almelo, Lelystad, Arnhem en Rotterdam. Op deze plekken gaan we in ieder geval verdere stappen maken binnen deze cirkel met betrokken partijen.