Naar boven

Subsidie voor 3x3 court en 3x3 leader course in provincie gelderland

Hoe krijgen we kinderen, tieners en volwassenen naar buiten en met elkaar in beweging? Provincie Gelderland biedt in samenwerking met de Stichting 3X3 Unites en de Nederlandse Basketball Bond een aantrekkelijke subsidieregeling voor een 3x3 basketball court in de buitenruimte. Vanaf 29 september 2022 kan deze subsidie worden aangevraagd.

Hoe werkt het?

Een aanvraag voor de subsidieregeling Sportieve inrichting van de buitenruimte | 3x3 court kunt u indienen vanaf 29 september 2022.

De subsidie bedraagt € 15.000 per plein. Dit is inclusief het 3X3 Leader Course waarbij 12 jongeren uit de buurt opgeleid worden tot 3X3 Leader. Na hun opleiding gaan zij aan de slag met het activeren en verbinden van de buurt rondom het plein. 

De subsidie wordt met € 1.500 verhoogd wanneer er ook andere sporten gebruik kunnen maken van het plein. In elke gemeente kan maximaal 1 plein worden aangevraagd.

Voor de subsidieaanvraag vult u een aanvraag­ formulier in en een samenwerkingsovereenkomst. Deze documenten vindt u op: https://www.gelderland.nl/themas/wonen-en-leven/sport/actielijn-1-meedoen-en-ontmoeten

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvrager voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • het 3x3 basketbalplein wordt gerealiseerd in samenwerking met de Stichting 3x3 Unites, Nederlandse Basketball Bond en tenminste een overheidsinstelling of organisatie uit de sport, recreatie, onderwijs, zorg of welzijn of uit het bedrijfsleven;

  • het 3x3 basketbalplein wordt aangelegd binnen de bebouwde kom;
  • het 3x3 basketbalplein is publiek toegankelijk en dus ook voor mensen met een beperking;
  • het 3x3 basketbalplein heeft een programmering voor tenminste drie jaar en voorziet ook in activiteiten die specifiek gericht zijn op mensen met een lage sociaaleconomische status;
  • de gemeente verleent medewerking aan de realisatie, voor zover nodig.

Meer informatie

Bent u enthousiast geworden en heeft u interesse om een 3x3 court in uw omgeving te realiseren? Ga dan naar https://www.gelderland.nl/themas/wonen-en-leven/sport/actielijn-1-meedoen-en-ontmoeten daar vindt u de subsidiepagina die bij deze regeling hoort. Voor hulp bij het opstellen van een plan of subsidieaanvraag, kunt u contact opnemen met Martin Ho Suie Sang van de Nederlandse Basketball Bond via martin.ho.suie.sang@basketball.nl of 06 14 18 07 59.


Ook kunt u op deze pagina inspiratie op doen van andere courts in Nederland: 

Ga naar courtpagina