Naar boven

Maatschappelijke thema's 3X3

Snel schakelen. Veerkracht. Eigenaarschap. Sportiviteit. Inclusiviteit. Laagdrempelig.

De hierboven genoemde eigenschappen zijn slechts een aantal aspecten die bij 3X3 basketball aan bod komen. Met de juiste focus en begeleiding zijn dit allemaal vaardigheden die je kunt leren door deze sport. Het zijn de Life Skills waarop alle 3X3 Unites programma’s zijn gebouwd. De impact die deze Life Skills hebben op jongeren of een community zijn groot en dragen positief bij aan verschillende maatschappelijke thema’s. Wij maken ons met 3X3 basketball hard voor onderstaande maatschappelijke thema’s.

Jongerenwerk 

Talentontwikkeling onder jongeren. Dit maatschappelijke thema helpt jongeren zich in te zetten voor hun eigen woongebied of wijk met de aanpak van jongeren in armoede of met schulden. Zij werken toe naar werkgelegenheid via de Leader Course van 3X3. Het jongerenwerk heeft een preventieve functie.

Jeugdcriminaliteit

Vanuit onze community en met de inzet van rolmodellen oftewel onze Leaders proberen we als stichting altijd jongeren te signaleren die op het verkeerde pad dreigen te raken. Deze jongeren proberen we actief bij onze programma’s en de Leader Course te betrekken. Daarnaast staan we open om jongeren te begeleiden die door derden zijn gesignaleerd. Door deze jongeren aan een rolmodel uit hun eigen omgeving te koppelen proberen we gedragsverandering te realiseren. Ook dit maatschappelijke thema heeft een preventieve functie.

Eenzaamheid 

Een ander belangrijk maatschappelijk thema is eenzaamheid. We pakken eenzaamheid onder jongeren aan met een actieve en toegankelijke community. Iedereen is welkom binnen. Ook jongeren die niet intrinsiek gemotiveerd zijn voor 3X3 basketbal proberen we voor andere rollen te activeren binnen onze community.

gezonde leefstijl en sport & bewegen

Sport heeft een groot maatschappelijk belang, het draagt bij aan een gezonde leefstijl. Het is ook een van de maatschappelijke thema’s van 3X3 Unites. Door aanbod te creëren in samenspraak met lokale bevolking zorgen wij voor toegankelijke, betaalbare (gratis) en laagdrempelige sportfaciliteiten. Wij zorgen binnen de community voor bewustwording van een gezonde leefstijl met rolmodellen die de andere communityleden inspireren, coachen en sturen. Daarnaast zetten wij ons in om bestaande en vernieuwde sport en speellocaties te activeren en blijvend mee te denken over het ontwikkelen van nieuwe 3X3 basketball courts.

Kansengelijkheid

Als stichting hebben we de juiste kennis en ervaring in huis op het gebied van hulpverlening, coaching en begeleiding van jongeren. Vanuit onze Leader trajecten helpen we jongeren de juiste keuzes te maken door ze intensief één-op-één te begeleiden. Hierbij staan we open voor contacten met de scholen van onze deelnemers. scholen

Werk & participatie

Jongeren die zich actief inzetten mogen hier ook financieel van profiteren. Dat is een van de doelstellingen die 3X3 al vanaf het begin heeft. Elk jaar realiseren we op grote schaal baantjes (baangarantie) voor onze deelnemers. Ruim 100 jongeren in Amsterdam ontvingen in 2019 een vergoeding voor hun inspanningen voor 3x3 Unites. De werkzaamheden variëren van het geven van lessen op scholen, het leidinggeven aan structurele activiteiten of organiseren en helpen tijdens 3X3 events.

Lees hier alles over onze Leadership programma's

Democratisering

Een grote waarde van 3X3 Unites is dat we structureel werken met lokale rolmodellen. Jongeren die we bewust maken van de positieve invloed die zij zelf op hun lokale omgeving kunnen uitoefenen. We helpen deze jongeren een positieve stempel te drukken binnen hun eigen omgeving. Door ze te laten inzien en voelen dat ze echt een verschil kunnen maken. Alles wat we binnen een stadsdeel organiseren laten we zoveel mogelijk initiëren door de jongeren uit dat stadsdeel. De ervaring leert dat dit eigenaarschap de participatie onwijs vergroot.

Diversiteit 

Onze locaties en 3X3 courts zien we als onze homes. Een 3X3 home staat voor veiligheid voor iedereen. We leiden onze Leaders zo op dat ze als hoofdtaak hebben deze waarde te bewaken. 3X3 is voor iedereen toegankelijk en binnen de community is iedereen welkom, we maken geen onderscheid in geslacht, leeftijd, culturele achtergrond, seksuele voorkeur of opleidingsniveau. Dit maatschappelijke thema wordt nagestreefd door actief op grote schaal te werven onder alle jongeren in de buurt.

Vluchtelingen

Stichting 3X3 Unites richt zich nadrukkelijk om minderheden in de samenleving wat terugkomt in alle maatschappelijke thema’s. Wij zijn graag de springplank die minderheden helpt nog beter in de samenleving te participeren. Verschillende statushouders hebben al deelgenomen aan de Leader Course en wij proberen ondanks de verschillende barrières deze jongeren een echte plek binnen onze programma’s te geven.

Meer informatie over onze maatschappelijke thema's?

Heeft bovenstaande informatie jou geprikkeld en kom je graag meer te weten over de maatschappelijke thema’s van 3X3 Unites? Of wil jij zelf graag actief participeren in onze community? Neem gerust contact met ons op, iedereen is welkom!